San Francisco Environment Department

Bạn là thợ làm móng tay hay chủ tiệm?

English  |  Vietnamese 

Để tìm thông tin tài liệu cho các doanh nghiệp và nhân viên bị ảnh hưởng bởi COVID-19, xin vui lòng liên hệ Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế và Lực Lượng Lao Động San Francisco San Francisco Office of Economic and Workforce Development. Thời điểm có thể mở cửa lại và thông tin có thể tìm ở đây.


Healthy Nail Salon Program

Bạn là thợ làm móng tay hay chủ tiệm?

Hãy tham gia  San Francisco’s Healthy Nail Salon Program (Chương trình Tiệm Móng tay Lành mạnh San Francisco) - một chương trình miễn phí và tự nguyện dành cho tất cả các tiệm  làm móng tay trong thành phố. 

Mục đích của Healthy Nail Salon Program là trợ giúp các thợ làm móng tay và cư dân giảm thiểu  sự tiếp xúc với các hóa chất độc hại có trong các sản phẩm làm móng tay. Những lợi ích của Healthy Nail Salon Program bao gồm: 

  • Tiềm năng thu hút khách hàng mới
  • Tăng cường sức khỏe và phúc lợi của nhân viên
  • Môi trường của tiệm  an toàn hơn cho khách hàng
  • Được SF Environment tiếp thị và quảng bá 

Quy trình để được chứng nhận:

Các Tiệm  Móng tay muốn được chứng nhận  là một Tiệm Móng tay lành mạnh do kết quả của sự tham dự một khóa Huấn luyện miễn phí. Quy trình của sự công nhận này gồm ba giai đoạn: 

  • Tham dự khóa Huấn luyện miễn phí: SF Enironment tổ chức một khóa huấn luyện miễn phí dài một tiếng đồng hồ dành cho tất cả nhân viên và thợ làm móng  tay. Khóa huấn luyện có thể được tổ chức ngay tại tiệm làm móng tay bằng ngôn ngữ của nhân viên.
  • Hoàn thành phiếu kiểm tra: Khi khóa học đã hoàn tất, các chủ tiệm và thợ làm móng tay cùng nhau làm việc để đáp ứng đầy đủ tất cả các chỉ tiêu ghi trên phiếu kiểm tra. Các chỉ tiêu này bao gồm việc thu mua sản phẩm làm móng tay an toàn hơn, thực hiện các thực hành an toàn lao động, tiêu hủy an toàn hóa chất và lắp đặt các bộ phận báo động khói và khí cacbon monoxit.
  • Tham gia đánh giá: Sau khi đã hoàn tất Phiếu Kiểm tra, chủ tiệm sẽ yêu cầu nhân viên SF Environment đến thăm cửa tiệm. Sau đó, tiệm sẽ được chứng nhận  là một tiệm Healthy Nail Salon.

Để biết sự khác biệt so với các tiệm khác, Healthy Nail Salon nhận được một bảng  huy chương, một nhãn dán cửa sổ và giấy chứng nhận cho toàn thể nhân viên

Danh sách các tiệm làm Móng tay Lành mạnh này cũng được đăng trên trang Web, bản tin của SF Environment và các mạng xã hội

Để biết thêm về Chương trình hoặc yêu cầu tham vấn, xin gọi số 415-355-3700

Xin Đăng ký ngay!

Biểu mẫu Đăng ký Chương trình Healthy Nail Salon:  Tiếng Anh / Tiếng Việt


Các nguồn bổ sung

Các Tùy chọn Hệ thống Thông gió theo nhãn hiệu và chức năng

 

 

 

city seal png