Departamento ng Kapaligiran ng San Francisco  (San Francisco Department of the Environment) 

Ordinansa ng San Francisco Ukol sa mga Ilaw sa mga Gusaling Komersiyal

Pagbibigay-lakas sa mga May-ari ng mga Gusaling Komersiyal para Mapahusay ang Pamamahala sa kanilang Enerhiya

Itinatakda ng Ordinansa ng San Francisco para sa Matipid na Paggamit ng Ilaw sa Mga Gusaling Komersiyal (San Francisco Commercial Lighting Efficiency Ordinance) na tumugon sa espesipikong pamantayan ang mga ilaw na fluorescent ng mga hindi-pantahanang gusaling komersiyal. Sa madaling salita, ang Ordinansa ukol sa Matipid na Paggamit ng Ilaw ay:

  • Ipatutupad sa lahat ng mga espasyong komersiyal.
  • Sumasaklaw sa mga ilaw sa loob at labas ng gusali, kasama na ang mga karatula at napaliligirang mga karatula.
  • Nagtatakda na makaroon ang isang 4-foot o 8-foot na fluorescent  na ilaw ng 81 lumens kada watt ng nakukunsumong koryente, at hindi dapat lumampas sa 5 mg ng mercury sa mga ilaw na 4 feet, at 10 mg sa mga ilaw na 8 feet.

Anumang gusali na gumagamit ng mga tinalakay na sistema ay lumalabag sa Kodigo sa Pagtatayo ng mga Gusali sa San Francisco (San Francisco Building Code), Seksiyon 13D. Ipatutupad ang Ordinansa ng Departamento para sa Pag-iinspeksiyon ng mga Gusali (Department of Building Inspection).  Karaniwang matutugunan ang pamantayang ito sa pamamagitan ng mga ilaw na T8 fluorescent tube at electronikong ballasts. 

 Ang mga ilaw na T12 ay hindi lamang magastos sa koryente, bagkus hindi pa natutugunan ng mga ito ang mga bagong pamantayang pederal para sa mga ilaw na fluorescent. Matapos ang Hulyo 4, 2012, hindi na makakukuha ng mga ilaw na T12 bilang pamalit na ilaw. Magpalit na kayo sa mga ilaw na T8 at elektronikong ballast ngayon. Bukod rito, mas maaga kayong mag-upgrade, mas maaga rin kayong makakapagtipid sa buwanang singil sa inyong koryente. 

detail ee lightingordinance margin jpg
city seal png