Departamento ng Kapaligiran ng San Francisco  (San Francisco Department of the Environment) 

Posible bang ire-recycle ang mga plastic bag at plastic na pambalot sa San Francisco?

Maaari mong ire-recycle ang mga plastic bag at plastic na pambalot (malambot na plastic) sa pamamagitan ng pagdadala nito sa maraming lokal na pamihilan (supermarket) at hardware store ang nagre-recycle ng malambot na plastic.

Ano ang ‘malambot na plastic’?
Ang ‘malambot na plastic ay anumang uri ng plastic na maaari mong lukutin sa iyong kamay:

  • Plastic na pinambalot - ginamit para sa paper towel at toilet paper
  • Plastic film o plastic na pinangbalot (wrap) - ginamit na pantakip o para balutin at itabi ang pagkain
  • Plastic bag – ginamit sa mga salad mix, tortilla o sariwang produkto (gulay, karne, atbp.)

Bakit hindi puwedeng ilagay ang malambot na plastic sa asul na basurahan para sa pag-recycle?
Ang malambot na plastic ay hindi puwedeng ilagay sa asul na basurahan para sa pag-recycle dahil maaari itong makabara sa mga makinang ginagamit sa pag-recycle.

Paano ko magagamit uli ang mga plastic bag?
Gamiting muli ang mga plastic bag para sa iyong mga grocery, o bilang basurahan, o pandakot ng dumi ng aso.

Saan sa lugar ko may malapit na lugar para sa pag-recycle?
Maraming lokal na pamihilan (supermarket) at tindahan ng hardware ang nagre-recycle ng malambot na plastic.

94103
Mission
Safeway

94107
Potrero Hill, China Basin
SafewayWhole Foods Market

94110
Mission
Cole HardwareSafeway

94111
Embarcadero
Safeway

94112
Outer Mission
Safeway

94114
Noe Valley, Duboce Triangle
SafewayWhole Foods Market

94115
Western Addition
Safeway

94116
Inner Parkside
Safeway

94117
Western AdditionCole Valley
Lucky SupermarketCole Hardware

94118
Laurel Height, Inner Richmond
Trader Joe'sSafeway

94121
Outer Richmond
Safeway

94122
Sunset 
Andronico's Deli and MarketSafeway

94123
Marina
Safeway

94127
Monterey Ave, Twin Peaks
SafewayMollie Stone's

94131
Diamond Heights
Safeway
94132
Lakeshore
Trader Joe's
94133
Northbeach
Trader Joe's

94134
Visitation Valley
Recology Public Recycling & Disposal

 

detail_zw_plasticbag_endnote.jpg