Departamento ng Kapaligiran ng San Francisco  (San Francisco Department of the Environment) 

Pinaghahatiang Transportasyon o Shared Mobility

Bike Share | Scooter ShareMga Shared Moped | Car Share

 
Ang shared mobility o bahagihang transportasyon ay tumutukoy sa bike share, car share, scooter share, at mga shared-use na electric moped. Ang mga opsyong ito ay mga nakakapanabik at sustainable na paraan para bumiyahe sa Lungsod ng San Francisco. Lubos na nakikipagtulungan ang Lungsod sa mga sumusunod na pinahihintulutang kumpanya at nagbibigay ito ng mahigpit na gabay at malilinaw na pamantayan tungkol sa mga pangunahing isyu gaya ng pagparada, distribusyon ng mga device, pagiging sustainable ng operasyon, pakikiisa ng komunidad, pagbabahagi ng data, at accountability ng mananakay. 
 
 

Bike Share

 • Nabibigyan ang mga miyembro ng mas mahahabang oras ng pagsakay, walang bayarin sa pag-unlock para sa mga karaniwang bisikleta, at may diskwentong bayad sa kada minutong pagsakay para sa mga e-bike. Alamin ang higit pa tungkol sa presyo sa Bay Wheels dito.
 • Ang mga residente ng Bay Area na kuwalipikado sa CalFresh, SFMTA Lifeline Pass, o PG&E CARE ay kuwalipikado para sa Bike Share for All. Kuwalipikado rin ang mga walang smartphone o credit card. Alamin ang higit pa rito

 

Scooter Share

Lime

 • Alamin ang higit pa tungkol sa presyo sa Lime sa pamamagitan ng pag-download sa app. 
 • Ang mga residente ng Bay Area na kuwalipikado sa CalFresh, SFMTA Lifeline Pass, o PG&E CARE ay kuwalipikado para sa Lime Access. Kuwalipikado rin ang mga walang smartphone o credit card. Alamin ang higit pa rito.
 • Alamin ang higit pa tungkol sa presyo sa Spin sa pamamagitan ng pag-download sa app.
 • Ang mga residente ng Bay Area na kuwalipikado sa CalFresh, SFMTA Lifeline Pass, o PG&E CARE ay kuwalipikado para sa Spin Access. Kuwalipikado rin ang mga walang smartphone o credit card. Alamin ang higit pa rito
 • Flexible ang presyo sa Scoot. Alamin ang higit pa tungkol sa presyo sa Scoot dito
 • Ang mga residente ng Bay Area na kuwalipikado sa CalFresh, SFMTA Lifeline Pass, o PG&E CARE ay kuwalipikado para sa Community Plan ng Scoot. Kuwalipikado rin ang mga walang smartphone o credit card, mga empleyado ng mga paunang naaprubahang organisasyong nakabase sa komunidad, mga non-profit, mga estudyante, mga guro, at mga essential na empleyado. Alamin ang higit pa rito.
 

Mga Shared Moped

Revel

 • Hindi kailangan ng lisensiya sa motor at may dalawang helmet ang bawat Revel moped. 
 • Alamin ang higit pa tungkol sa presyo sa Revel dito.
 • Nag-aalok ang Revel ng mga libreng sakay para sa lahat ng empleyado ng site ng pagbabakuna laban sa COVID-19 sa buong U.S. Alamin ang higit pa rito.  
 

Car Share

Zipcar

 • Makakatanggap ang mga miyembro ng mga opsyon sa insurance, libreng gasolina, at tulong sa kalsada sa lahat ng biyahe.
 • Alamin ang higit pa tungkol sa presyo sa Zipcar dito
 • Hindi kailangan ng membership. I-download ang Getaround app para humanap at magpareserba ng mga sasakyan.

GIG

 • Mag-sign up at makatanggap ng libreng parking, insurance, at gasolina sa lahat ng pagsakay sa GIG. 
 • Alamin ang higit pa tungkol sa presyo sa Bay Area GIG dito
 • Bukod sa transportasyon ng mga sasakyan, nag-aalok din ang U-Haul ng mga van na puwedeng ma-access gamit ang app sa iba't ibang curbside location sa buong San Francisco. 

Truqit

 • Mamili sa isang hanay ng mga trak para sa mas mabibigat na gawain. 
 • May kasamang insurance sa bawat pagsakay. 
 
city seal png