San Francisco Environment Department

Mga mapagkukunan sa Tagalog

sfe_th_medicine_disposal_200pxsq.jpg

Ligtas Mga Lokasyon sa pagtatapon ng gamot (PDF)

 

 

Ordenansa ng San Francisco sa Bag na Pang-Checkout para sa Mga Lugar na Kainan (PDF)

Paano ko ire-recycle ang mga nagamit kong battery sa bahay?

Posible bang i-receycle ang mga plastic bag at plastic na pambalot sa San Francisco?


Hanapin kung ano ang kailangan mong malaman upang sundin ang mga ordinansa sa kapaligiran ng City at County ng San Francisco.

Wikang Tulong: Para sa karagdagang wikang kaalaman tungkol sa mga ordinansang ito, tumawag sa (415) 355-3700  Lunes-Biyernes Ika-9 n.u.- ika-5 n.h.

 

city seal png