Departamento ng Kapaligiran ng San Francisco  (San Francisco Department of the Environment) 

Search form

Hindi Dapat Marumi ang Maganda

Sa susunod na magpa-manicure kayo, pumili ng isang Healthy Nail Salon (Salon para sa Malulusog na Kuko).

Gumagamit sila ng mga produktong hindi masyadong mapanganib, nagpapatupad ng mas ligtas na mga proseso, at mayroong mas mahusay na bentilasyon, para mas nakakahinga kayo, dahil alam ninyong mas mabuti ang mga ito sa kalusugan ninyo, sa kanilang mga empleyado, at sa planeta.

Iyan ang tunay na kagandahan.

Maghanap ng Healthy Nail Salon na malapit sa iyo

(Tingnan ang mapa at kumuha ng mga direksiyon)


Mga Healthy Nail Salon

Kinilala ang mga sumusunod na Healthy Nail Salons ng Departamento ng Kapaligiran (Department of the Environment) ng San Francisco. Hanapin ang sticker na Healthy Nail Salon sa salamin ng inyong salon. Dahil hindi dapat marumi ang maganda.

Aqua Spa, 14 Clement St (and Arguello Blvd), ‎(415) 666-3273

Artistic Nail & Spa, 1826 Divisadero St (and Bush St), (415) 572-2754

Bayview Nail Care, 3371 Mission St (near 30th St), (415) 282-3828

Castro Nail Salon, 431 Castro St (near Market St), (415) 252-1657

Finest Nails, 1128 Polk St (near Sutter St), (415) 359-1681

Glow Hand & Foot Spa, 1780 Fulton St (and Masonic Ave), (415) 674-9952

Haight Street Nails, 1795 Haight St (and Shrader St), (415) 221-8928

High Touch Nail Salon, 954 Irving St (and 11th Ave), (415) 556-1368

Le Trend Nail Salon, 783 Divisidero St (and Fulton), (415) 567-0162

Lombard Heights Nail Salon, 3288 Steiner (near Lombard), (415) 776-9688

LUX SF, 490 Hayes St (near Octavia St), (415) 255-4589

Luxury Sensi Nails & Spa, 338 Judah St (near 8th ave), (415) 665-6245

Mia's Beauty Spa, 602 Portola Dr (near Woodside Ave), (415) 661-4772

Nail Arts, 1116 Irving St (and 12th Ave), (415) 664-5728

Nail Care For You, 1507 Grant Ave (and Union St), (415) 362-3347

New York Nail, 3483 Mission Street (and Cortland Ave), (415) 285-8679

Pampered Girl, 225 Gough St (near Oak St), (415) 431-4475

Prim Salon, 1447 20th St (near Missourie St), (415) 401-6264

Recharge Medical And Day Spa, 1456 California St (near Hyde St), (415) 409-3456

Rendez-Vous Nails, 3247 Sacramento St (near Presidio Ave), (415) 474-2205

Richmond Nails Salon, 5856 Geary Blvd (at 23rd Ave), (415) 876-3888

Salon Belle Linda, 4448 California Street (and 7th Ave), (415) 752-7958

Silky Touch, 544 Haight St (near Fillmore St), (415) 255-8527

Sol Y Luna Spa, 691 Monterey Blvd (and Gennessee St), (415) 469-7323 

Sophia's Beauty Lounge, 3420 Cesar Chavez St (near Mission St), (415) 285-9777

Starlynn Beauty Lounge, 211 Steiner St (near Waller St), (415) 626-6264

T&T Nail Salon, 405 Arguello Blvd (and Clement St), (415) 750-0287

Tena Pro Nails, 2717 San Bruno Ave (and Bacon St), (415) 656-0202

Trio Nails, 1832 Buchanan St (and Bush St), (415) 931-9261

Two Sisters, 2266 Union Street (near Steiner St), (415) 921-3151

Zaza Nails, 543 2nd St (near Bryant St), (415) 495-6292 

Zen Day Spa, 775 Haight St (near Scott St), (415) 558-8886


Mga Karagdagang Mapagkukunan ng Kaalaman

Gusto niyo ba ang inyong lokal na nail salon? Tulungan ang inyong paboritong salon para mabigyan ng pagkilala (nasa Ingles). Tumawag sa 415.355.3700 (Ingles) or 415.562.5516 (Vietnamese).

Naghahanap ba kayo ng Healthy Nail Salon sa labas ng San Francisco? Pumunta sa isang Healthy Nail Salon sa Alameda (nasa Ingles, PDF) o sa  San Mateo County (nasa Ingles).

Alamin pa ang tungkol sa Programa para sa Pagkilala sa Mga Healthy Salon (nasa Ingles).

 

sfe_th_logo_healthynailsalon_0.jpg

sfe_th_pretty_bottomgraphic_tools.jpg

Ating tahanan. Ating lungsod. Ating planeta.